Новини

предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Конвенция за опазване на нематериалното културно наследство - 21.11.2016

uneskoich_s.jpg

 Париж, 17 октомври 2003 г. Генералната конференция на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура, наричана по-долу “ЮНЕСКО”, състояла се в Париж от 29 септември до 17октомври 2003 г., на своята 32-а сесия, като се позовава на съществуващите международни нормативни актове по правата на човека и по-специално на Универсалната декларация за правата на човека от 1948 г., на Международния пакт за икономически, социални и културни права от 1966 г. и на Международния договор за граждански и политически права от 1966 г. като взема под внимание значението на нематериалното културно наследство, израз на културното многообразие и гаранция за устойчиво развитие, което бе изтъкнато в Препоръката на ЮНЕСКО за опазване на фолклора от 1989 г., във Всеобщата декларация на ЮНЕСКО за културно разнообразие от 2001 г. и в Истанбулската декларация от 2002 г., приета на Третата кръгла маса на министрите

Елементи, вписани в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство на България - 20.11.2016

188890_170854312962528_3266329_n_s.jpg

Елементи, вписани в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство на България   2008 г. 1. Сфера на НКН – „Традиционни обреди и празници” Име на проекта – „Нестинарството – българска магия с огнена жарава” (за с.Българи, община Царево) Институция – Регионален исторически музей – гр.Бургас Носител – Група от с.Българи, община Царево (ръководител Михаил Михайлов) 2. Сфера на НКН – „Традиционни обреди и празници” Име на проекта – „Калуша – стародавен обред, запазен за поколения” Институция – Народно читалище „Никола Й. Вапцаров”, с.Хърлец, община Козлодуй, област Враца Носител – Състав за автентичен фолклор „Калушари” 3. Сфера на НКН – „Традиционни обреди и празници” Име на проекта – „Традиционна Василишка сватба” Институция – Народно читалище „Гео Милев”, гр. Момин

Представителeн списък с елементи на нематериалното културно наследство - 20.11.2016

y-t-22062015-00-0010_s.jpg

Представителният списък с елементи на нематериалното културно наследство в България се изготвя от 2008 г. и се извършва въз основа на Национална кампания „Живи човешки съкровища”, която се провежда на всеки две години и която има вече 6 проведени издания (2008, 2010, 2012, 2014, 2016 г.).  Опираща се на Регистъра на нематериално културно наследство в България, селекцията за Представителния списък протича на два етапа – регионален и национален. Регионалният включва преглед на номинации с елементи на нематериалното културно наследство, постъпили във всяка от 28-те области на страната и излъчване на една областна кандидатура за участие на национално ниво. Провеждането на регионалните селекции се извършва с широко участие на общностите и носителите на нематериално културно наследство в съответните области. От достигналите до втория етап кандидатури се излъчват пет, които се вписват в

предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10