Новини

Разглеждане на въпроси относно нематериалното културно наследство и устойчивост при извънредни ситуации

05.11.20

index_xs.jpg

Тъй като светът е засегнат от пандемията COVID-19, 14-тата годишна среща на експертната мрежа за нематериалното културно наследство от Югоизточна Европа (SEE) беше свикана онлайн на 26 юни. Фокусът беше поставен върху нематериалното културно наследство при извънредни ситуации; което включваше въздействието и реакцията на пандемията COVID-19 в целия регион, както и кризисната ситуация, усложнена от други бедствия в непосредствена близост, като земетресенията, които засегнаха Албания през 2019 г. и Хърватия през 2020 г.

Мрежата на експертите от Югоизточна Европа за нематериалното културно наследство (ICH) е създадена през 2007 г. от ЮНЕСКО, чрез нейното Регионално бюро за наука и култура в Европа, с цел да подпомогне прилагането на Конвенцията от 2003 г. за опазване на нематериалното културно наследство Наследство в региона.

 

Годишните срещи на мрежата допринасят за подобряване на общото разбиране на възможностите и предизвикателствата, свързани със защитата на нематериалното културно наследство като ключов актив на културното многообразие в Югоизточна Европа, насърчавайки споделянето на знания и добри практики относно националните мерки за прилагане на Конвенцията, и служи като платформа за развитие на регионално и трансгранично сътрудничество.

Организирана онлайн по време на пандемия, 14-тата годишна среща беше повод за първи път да събере експерти, представляващи националните органи на ICH и обучените от ЮНЕСКО фасилитатори на ICH от съответните страни, обогатявайки обмена на идеи и укрепвайки сътрудничеството между различни участници в целия регион. На срещата присъстваха 64 участници - включително представители на 25 държави и 11 фасилитатори, предлагащи им ценна възможност за взаимно обучение и платформа за споделяне на опит, както и съвети за въздействието на пандемията върху живото наследство, както и за реакциите, разработени на тази криза.

 

Дискусията потвърди двойствената роля на ICH при извънредни ситуации. От една страна, нематериалното културно наследство може да бъде пряко застрашено от кризи по различни начини, но от друга страна, то може ефективно да помогне на общностите да се подготвят, да реагират и да се възстановят от извънредни ситуации.

Преди срещата беше проведено проучване сред участниците с намерението да се получи цялостна представа за преживяванията и въздействието на COVID-19 върху нематериалното културно наследство и опазването му в региона.

 

Подготвителното проучване и обменът на срещата подчертаха многобройните творчески инициативи и адаптации, разработени от правителства, носители и практици, както и от други участници в гражданското общество, като съответните НПО, в отговор на пандемията COVID-19.

 

Разнообразието от отговори - вариращи от финансова подкрепа до насоки за смекчаване на въздействието, виртуално предаване, разработване на платформи и инструменти за наблюдение на ситуацията, повишаване на осведомеността и изграждане на капацитет - разкриха негативно въздействие на пандемията и положителни преживявания по отношение на реакция и устойчивост.

В обобщение, пандемията на COVID-19 през 2020 г. донесе разрушителни, но и творчески трансформации в нашите човешки отношения, създавайки „ново заедно“, подхранващо единството по нови начини. Той насърчи пробива от физически към виртуални модалности около опазването на нематериалното културно наследство, позволявайки по-разширени и приобщаващи условия за участие и обмен.

Срещата беше организирана от Регионалното бюро на ЮНЕСКО за наука и култура в Европа, в сътрудничество с Обекта на живото наследство и с подкрепата на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа (Център от категория 2, работещ под егидата на ЮНЕСКО) със седалище в София, България. Срещата стана възможна с годишния принос на Италия за Регионалното бюро на ЮНЕСКО за наука и култура в Европа.

 


Доклад - Нематериалното културно наследство при извънредни ситуации в отговор на пандемията COVID-19: разглеждане на въпроси относно ICH и устойчивост по време на криза

 


 

Повече информация можете да намерите и ТУК

всички новини

Документи

report-eng.pdf pdf - 1272 Kb

presentation_14_th_meeting_see_network_on_ich.pdf pdf - 270 Kb