Новини

Обсъжда се Националния събор в Копривщица да се отложи за 2021 г.

28.04.20

1440073761image1_1__xs.jpg

Националният съвет по нематериално културно наследство проведе неприсъствено заседание, на което взе решения за подкрепа на отлагането на Националния събор на народното творчество в Копривщица през 2020 г. и неговото провеждане в периода 6-8 август 2021 г.; за отлагане на планираната за м. април - м. май т.г. процедура за попълване на Националната система „Живи човешки съкровища – България“, при възможност, за по-късен етап в рамките на настоящата година и обсъди и предложи за одобрение от министъра на културата проектите на статути на Националния събор на народното творчество в Копривщица и на Националната система „Живи човешки съкровища – България“. В началото на годината проектите бяха публикувани и за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на културата.   

Предложението за отлагане на Националния събор на народното творчество идва от Община Копривщица и е свързано със сигурността на хората по време на кризата, причинена от COVID-19.

На членовете на Съвета бе предоставена и информация за потвърдената пред ЮНЕСКО българска кандидатура „Високо многогласно пеене от Долен и Сатовча, Югозападна България“, за разглеждане и евентуално вписване в Представителната листа на нематериалното културно наследство на човечеството за 2020-2021 г.

Одобрените от министъра на културата статути на Националния събор на народното творчество в Копривщица и на Националната система „Живи човешки съкровища – България“ са публикувани на интернет страницата на Министерството на културата в секция „Събори на народното творчество“.


 

всички новини