Новини

Народното читалище е вписано в Регистъра на добрите практики на ЮНЕСКО

09.12.17

p1040480_s_s_s_s_xs.jpg

По време на сесията на Междуправителствения комитет за опазване на нематериалното културно наследство, която се провежда в Джеджу, Южна Корея, Народното читалище бе вписано в Регистъра на добрите практики!


 

Българските читалища (центрове на културните общности) са равномерно разпределени в цялата територия на България. Те са създадени от самите общности и са отворени за всички, независимо от възрастта, пола, политическите и религиозните възгледи. Първите читалища са създадени през 1856 г. и оттогава са били признати за ключови организационни единици на българското общество. Читалищата извършват културни и образователни дейности, насочени към опазване на обичаите и традициите на българския народ, осигуряване на достъп до информация, разпространение на знания и запознаване на гражданите с ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата. Читалището е централно място в процеса на предаване на нематериалното културно наследство в страната, като възрастните членове играят ключова роля в насърчаването на младите хора да се включат. Ефективността на читалищата се демонстрира и от нарастващия им брой през годините, както и от нарастващия брой участници в техните дейности, представляващи всички възрасти и групи от населението. С оглед популяризирането и представянето на нематериалното културно наследство читалищата организират фестивали, тържества, събирания, изложби и други, а един иновативен подход за развитие на читалищата е създаването на местни центрове за документиране, архивиране и предаване на знания и умения.


Повече за номинацията, както и допълнителни материали свързани с нея можете да видите ТУК

всички новини