Новини

Мартеницата е вписана в представителния списък на елементите на нематериалното културно наследство на човечеството

06.12.17

6308_1mart_xs.jpg

Днес, по време на заседанието на Междуправителствения комитет за опазване на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО, което се провежда в Република Корея, мултинационалната номинация за елемента „Мартеница“ е вписана в Представителния списък на елементите на нематериалното културно наследство на човечеството. Кандидатурата е подадена съвместно от България, Румъния, Молдова и Македония.
 
Изработката и носенето на мартеници има дълбоки корени в убежденията на цялото население в четирите страни вносителки на кандидатурата. И днес това се явява като една запазена и препредавана през поколенията традиция, която всички възприемат и продължават. Носенето и закичването с този символ е свързано с поверията за добруване, за здраве и късмет на всички.

 


Повече информация, както и самия формуляр, с който е кандидатствоно, можете да видите на следния адрес: https://ich.unesco.org/en/11b-representative-list-00939, както и на: https://ich.unesco.org/en/RL/cultural-practices-associated-to-the-1st-of-march-01287

 

Видео-филм, часто то номинацията: https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=53R1H9Z_UaM

 


Културните практики, свързани с отбелязването на датата 1 март, включват традиции, предавани от древни времена, за да бъде отпразнувано началото на пролетта. Основната практика се състои в изработването, подаряването и носенето на червена и бяла нишка, която се развързва, когато видим първото цъфнало дърво, първата пролетна лястовица или щъркел. Няколко други местни практики също са част от по-голямо пролетно тържество, като например действия за пречистване в Молдова. Смята се, че артефактът осигурява символична защита срещу опасности като капризно време, практиката гарантира безопасно преминаване през зимата към пролетта на лица, групи и общности. Всички членове на засегнатите общности участват, независимо от тяхната възраст, и практиката допринася за социалното сближаване, обмена между поколенията и взаимодействието с природата, насърчаване на разнообразието и творчеството. Неформалното образование е най-честият начин за предаване на практиките: в селските райони младите момичета се учат как да правят мартеници от по-възрастните жени, докато в градските райони учениците се обучават от своите учители и от занаятчии чрез неформално образование. Друг повод за предаване се предоставя от семинарите „Мартеница / Мартиника / Мартишор“, организирани от етнографски музеи. Така общностите участват активно в усилията за инвентаризация, изследване, документиране и популяризиране на елемента и се провеждат множество културни проекти, насочени към неговото опазване.

 

 

всички новини