Новини

Дискусия по проблемите на нематериалното културно наследство в област Бургас

04.11.17

22729078_181961-______________-_xs.jpg

На 26. 10. 2017 г. РЕКИЦ „Читалища” – Бургас, със съдействието на Община Бургас и Министерство на културата, организира работен семинар за читалищните дейци от област Бургас Присъстваха 50 секретари, председатели и библиотекари от десет бургаски общини. Те бяха обединени от темата: „С поглед към бъдещето. Десет години Национална система „Живи човешки съкровища - България -2008 -2018”.

Госпожа Ананиева, зам.-кмет „Култура и образование” в Община Бургас, отправи към гостите сърдечно приветствие. Сред тях специален гост-лектор бе д-р Силва Хачерян - държавен експерт в Министерството на културата, дирекция „Международни  и регионални дейности”. Експерти от регионален исторически музей и читалищни дейци представиха  елементите,  вписани в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство за Област Бургас, както  и дейностите за тяхното опазване на регионално и местно равнище. Това са:

- 2008 г. - „Нестинарството - българската магия с огнена жарава” - с. Българи, общ. Царево, сфера на НКН - „Традиционни обреди и празници” - лектор Пламена Кирова - главен уредник в РИМ - Бургас;

- 2016 г.- регионална кандидатура - „Еркечкото лазаруване - живата традиция” - НЧ „Просвета  1906” - групов носител -групата за автентичен фолклор  - лектор Вълка Янкова - секретар на НЧ „Просвета 1906” - с. Козичино, общ. Поморие,

- 2016 г. - „Плетене на рибарски такъми - таляни, мрежи и винтери: хилядолетен занаят от бургаския залив” в раздел „Традиционни занаяти, домашни дейности и поминъци” -:РИМ- Бургас - индивидуален носител Сталин Илиев

 

Чрез мултимедийна презентация, оригинални костюми и автентични носии присъстващите станаха съпричастни с пролетните игри и филеци от странджанския край, с обичая меденик на люляковските моми и песните на доброванските баби.

 

Във втората част на работната среща читалищните дейци представиха  планираните дейности, идеи и предложения  за участие през 2018 г. в процедурата за попълване на системата и за опазване на местното нематериално културно наследство.

всички новини