Новини

Елементи, вписани в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство на България

20.11.16

188890_170854312962528_3266329_n_s_xs.jpg

Елементи, вписани в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство на България

 

2008 г.

1. Сфера на НКН – „Традиционни обреди и празници”
Име на проекта – „Нестинарството – българска магия с огнена жарава” (за с.Българи, община Царево)
Институция – Регионален исторически музей – гр.Бургас
Носител – Група от с.Българи, община Царево (ръководител Михаил Михайлов)

2. Сфера на НКН – „Традиционни обреди и празници”
Име на проекта – „Калуша – стародавен обред, запазен за поколения”
Институция – Народно читалище „Никола Й. Вапцаров”, с.Хърлец, община Козлодуй, област Враца
Носител – Състав за автентичен фолклор „Калушари”

3. Сфера на НКН – „Традиционни обреди и празници”
Име на проекта – „Традиционна Василишка сватба”
Институция – Народно читалище „Гео Милев”, гр. Момин проход, община Костенец, област София
Носител – Фолклорен ансамбъл „Момин проход”

4. Сфера на НКН – „Традиционни занаяти, домашни дейности и поминъци/ Оръжейничество”
Име на проекта – „Дянко Дянков – майсторът на старинни оръжия от град Априлци”
Институция – Народно читалище „Просвета”, гр.Априлци и Музей на народните художествени занаяти и приложни изкуства – гр.Троян, област Ловеч
Носител – Дянко Дянков (оръжейник, ножар, изработващ и калаени павури)

5. Сфера на НКН – „Традиционно пеене и свирене/ Двугласно женско/ мъжко фолклорно пеене от гр. Неделино и Неделински район”
Име на проекта – „Двугласното пеене в гр. Неделино”
Институция – Народно читалище „Светлина”, гр.Неделино, област Смолян
Носител – Група за автентично пеене (ръководител Анета Емилова)


2010 г.

1. Сфера на НКН – „Традиционно разказване”
Име на проекта - „Чуйте и ще знаете”
Институция – Народно читалище „Миньор – 2005”, гр.Перник, община Перник, област Перник
Индивидуален носител – разказвачка (Лидия Евтимова Добревска – гр.Брезник, община Брезник, област Перник)

2. Сфера на НКН – „Традиционни обреди и празници”
Име на проекта - „Срещнали се два буенеца – питали са”
Институция – Народно читалище „Напредък – Юпер 1915”, с.Юпер, община Кубрат, област Разград
Носител – Група за изворен фолклор и обичаи

3. Сфера на НКН – „Традиционни обреди и празници”
Име на проекта – Маскарадна игра „Джамал” (с.Кошов, община Иваново, област Русе)
Институция – Регионален исторически музей, гр.Русе
Носител – Група за автентичен фолклор

4. Сфера на НКН – „Традиционно танцуване и детски игри”
Име на проекта – „Пролетни хора на песен от гр.Баня, Карловско”
Институция – Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий”, гр.Баня, община Карлово, област Пловдив
Носител – Група за изворен фолклор

5. Сфера на НКН – “Традиционно пеене и свирене”
Име на проекта - „Песента – минало, настояще и бъдеще”
Институция – Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий – 1926”, с.Сатовча, община Сатовча, област Благоевград
Група – Женска група на „Високо пеене”, Детска група на „Високо пеене”

 
 

 

2012 г.

1. Сфера на НКН – „Традиционно пеене и свирене”
Име на проекта – „Добърски баби – пазители на традиционния обред Водици”
Институция – Народно читалище „Просвета – 1927”, с.Добърско, община Разлог, област Благоевград
Групов носител – група „Добърски баби”

2. Сфера на НКН – „Традиционно пеене и свирене”
Име на проекта – „Да съхраним дунавските ритми в с.Антимово”
Институция – Народно читалище „Развитие – 1926”, с.Антимово, община Видин, област Видин
Групов носител – Духова музика „Дунавски ритми”

3. Сфера на НКН – „Традиционни занаяти, домашни дейности и поминъци – Дървообработване и дърворезба”
Име на проекта – „От извора днес, за да ни има утре”
Институция – Народно читалище „Братство – 1869”, гр.Кюстендил, област Кюстендил
Индивидуален носител – Стефан Алексов Петров от с.Ломница

4. Сфера на НКН – „Традиционни занаяти, домашни дейности и поминъци – килимарство”
Име на проекта – „Чипровски килими”
Институция – Народно читалище ”Петър Богдан – 1909”, гр.Чипровци, област Монтана
Групов носител – Женска фолклорна група и млади (Иванка Ивайлова и Захаринка Ивайлова)

5. Сфера на НКН – „Традиционни празници и обреди – Празнуване на Васильовден (Сурва)”
Име на проекта – „Народния празник Сурва в Пернишко”
Институция – Регионален исторически музей, гр. Перник, област Перник
Групов носител – Сурвакарски групи от 31 селища.

 


 
2014 г.

1. Сфера на НКН - „Традиционни обреди и празници“
Име на проекта – „Лазаруване в село Старо село - от векове на векове”
Институция – НЧ „Възраждане-1940”, с. Старо село, общ. Тутракан, обл. Силистра
Носител – Ансамбъл за автентичен фолклор „Староселци”

2. Сфера на НКН - „Традиционни обреди и празници“
Име на проекта – „Хъдрелез – алиански карнавални игри от с. Бисерци”
Институция – НЧ „Стефан Караджа 1928”, с. Бисерци, общ Кубрат, обл. Разград
Носител – Група за изворен фолклор

3. Сфера на НКН - „Традиционни обреди и празници“
Име на проекта – „Дервишов ден в Лесичово”
Институция – НЧ „Отец Паисий 1890” – с. Лесичово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик
Носител – Кукерски състав

4. Сфера на НКН - „Традиционни занаяти, домашни дейности и поминъци“
Име на проекта – „Колани, тъкани „на кори”
Институция – НЧ „Пробуда-1958” – гр. Шумен, обл. Шумен
Носител: Софка Петрова Димитрова - индивидуален носител

5. Сфера на НКН - „Традиционно пеене и свирене”
Име на проекта – „Добруджанска тройка – минало, настояще и бъдеще
Институция – НЧ „Йордан Йовков 1870”, гр. Добрич, обл. Добрич
Носител – състав „Добруджанска тройка” – Стефан Георгиев Митев, Атанас Стоянов Митев, Живко Георгиев Стоянов 


2016 г.

1.Сфера на НКН: Традиционни празници и обреди

Кандидатура: „Еркечкото лазаруване: живата традиция”

Институция     излъчила кандидатурата: НЧ „Просвета – 1906”, с. Козичино, общ. Поморие

Групов носител: Група за автентичен фолклор

2.Сфера на НКН: Традиционни занаяти, домашни дейности и поминъци

Кандидатура: „Плетене на рибарски такъми – таляни, мрежи и винтери: хилядолетен занаят от Бургаския залив”

Институция излъчила кандидатурата: РИМ – Бургас, община Бургас

Индивидуален носител: Сталин Иванов Илиев

3.Сфера на НКН: Традиционно танцуване и детски игри / Традиционно пеене и свирене

Кандидатура: „Песни и хора на мегдана” в село Кипра

Институция излъчила кандидатурата: НЧ „Христо Ботев - 1927” – с. Кипра, общ. Девня

Групов носител: Групов носител

4.Сфера на НКН: Традиционни празници и обреди 

Кандидатура: „Кукери на Сирни Заговезни”

Институция излъчила кандидатурата: НЧ „Пробуда-1927” – с. Бозвелийско, общ. Провадия

Групов носител: Група за автентичен фолклор

5.Сфера на НКН: Традиционно танцуване и традиционни детски игри 

Кандидатура:„Традиционните хора на село Гъмзово – традицията среща бъдещето”, 

Институция излъчила кандидатурата:НЧ „Просвета – 1928”, с. Гъмзово, общ. Брегово

Групов носител: Ансамбъл за изворен фолклор „Гъмза”

 
6.Сфера на НКН: Традиционно пеене и свирене

Кандидатура:„Многогласно женско/мъжко пеене със съпровод на тамбури”

Институция излъчила кандидатурата: НЧ „Св. св. Кирил и Методий -1919”- с. Дорково, общ. Ракитово

Групов носител: Мъжка певческа фолклорна група към ансамбъл „Овчарска песен” 

7.Сфера на НКН: Традиционно пеене и свирене/традиционни занаяти, домашни дейности и поминъци

Кандидатура: „Костадин Илчев- самобитен продължител на родопската гайдарска традиция”

Институция излъчила кандидатурата: РИМ „Стою Шишков” – Смолян

Индивидуален носител: Костадин Стефанов Илчев

8.Сфера на НКН: Традиционно пеене и свирене

Кандидатура: „Родопската гайда – магията на планината”

Институция излъчила кандидатурата: НЧ „Родопска просвета -1923”, гр. Девин, общ. Девин

Групов носител: Гайдарски състав

9.Сфера на НКН: Традиционни обреди и празници

Кандидатура:„Писане на яйца с восък”

Институция излъчила кандидатурата: НЧ „Просвета – 1881”, с. Костенец, общ. Костенец    

Групов носител: Групов носител

10.Сфера на НКН: Традиционно танцуване и традиционни детски игри

Кандидатура: „С танците на нашите предци”

Институция излъчила кандидатурата: НЧ „Отец Паисий – 1956”, с. Пет могили, общ. Никола Козлево

Групов носител: Младежки танцов състав „На мегдана”

 

 
 See the English version of the document here.

всички новини