Новини

Представителeн списък с елементи на нематериалното културно наследство

20.11.16

y-t-22062015-00-0010_xs.jpg

Представителният списък с елементи на нематериалното културно наследство в България се изготвя от 2008 г. и се извършва въз основа на Национална кампания „Живи човешки съкровища”, която се провежда на всеки две години и която има вече 6 проведени издания (2008, 2010, 2012, 2014, 2016 г.).  Опираща се на Регистъра на нематериално културно наследство в България, селекцията за Представителния списък протича на два етапа – регионален и национален. Регионалният включва преглед на номинации с елементи на нематериалното културно наследство, постъпили във всяка от 28-те области на страната и излъчване на една областна кандидатура за участие на национално ниво. Провеждането на регионалните селекции се извършва с широко участие на общностите и носителите на нематериално културно наследство в съответните области. От достигналите до втория етап кандидатури се излъчват пет, които се вписват в Националната представителна листа за съответната година. Това позволява периодичното допълване и актуализиране на Националната представителна листа, и същевременно свидетелства за активното участие на общностите и носителите в практики по съхраняване и популяризиране на нематериалното културно наследство в страната. 
 

Представителният списък с елементите на НКН в България можете да проследите ТУК

всички новини