Състав на Националния съвет за нематериално културно наследство

Национален съвет за нематериално културно наследство - 2015 - 2019 г.

На основание чл. 5, ал. 2 от Правилника за състава, функциите и дейността на Националния съвет за нематериално културно наследство към министъра на културата, със Заповед № РД 9К-28 от 07.04.2015 г. е определен поименен състав на Националния съвет по нематериално културно наследство, в състав:   Председател: Боил Банов – заместник-министър на културата   Членове: 1.      проф. д. изк.

Национален съвет за нематериално културно наследство - 2019 - .... година

Състав на Националния съвет за нематериално културно наследство назначен със заповед на министъра на културата № РД 09-220/26.03.2019 г.   Документът можете да видите ТУК