Живи човешки съкровища България

20.09.16

За редица народи нематериалното културно наследство е основен извор на идентичност и е значимо свързано с тяхната история. За съжаление обаче голямо количество културни изяви като музиката, танца, словото, обредите, съборите или традиционните културни умения са застрашени от изчезване. От една страна съществено участие в този процес има активното налагане на една глобализирана международна култура, свързана с техническия и информационен прогрес, а от друга - много уязвимият характер на това наследство, крехко и преходно във времето, в повечето случаи съществуващо като факт само в момента на изпълнението или при предаване на умението.

 

Пилотната програма на ЮНЕСКО "Живи човешки съкровища", от която "Живи човешки съкровища - България" е част, цели да се предотвратят новите загуби. Особено важно е да се насърчат носителите на това нематериално културно наследство да практикуват дейностите и да предават познания и умения на следващите поколения. България има щастието и до днес да притежава в значително съхранен вид фолклорна култура в нейния синкретизъм - като неразривно съчетание на звук, движение, слово, ритуал и пр.


 

   Он-лайн версията на регистъра можете да видите ТУК