Представителен списък на елементите на нематериалното културно наследство на човечеството

08.12.16

Република България има вписани 4 елемента в Представителния списък на ЮНЕСКО.

Това са:

  • 2015 г. – Народният празник „Сурва“/ „Сурова“
  • 2014 г. – Традицията на производство на Чипровски килими
  • 2009 г. – „Нестинарството — послание от миналото: Панагирът на Св. Св. Константин и Елена в с. Българи“
  • 2008 г. – Бистришките баби, архаична полифония, танци и ритуали от региона Шоплука