За събора

20.04.20

Националният събор на българското народно творчество се организира от Министерството на културата и Община Копривщица, с подкрепата на Областната администрация на София област, Българската национална телевизия, Българското национално радио, други министерства, ведомства и организации. Съборът на българското народно творчество в Копривщица води началото си от 1965 година и се утвърди като движение за опазване и популяризиране на българската традиционна култура и фолклор. 
 
По традиция, в края на първата седмица на м. август, в местността "Войводенец", на осем естради от 9 до 18 часа се показва жанровото разнообразие и изключителното богатство на фолклорното ни наследство. Регионите на страната, всеки в продължение на около 5 часа, се представят с отличените изпълнители на състоялите се дотогава 27 регионални събора. Вечерта, вече в самия град Копривщица, на две сцени, могат да се видят и чуят съставите от чужбина - също изпълняващи автентичен български фолклор. Хиляди са участниците - певци, свирачи, танцьори, разказвачи на народни предания, инструментални, певчески, танцови групи и групи за народни обичаи, които изпълняват автентичен български фолклор. Между тях са и групите на българите, живеещи в чужбина и тези на увеличаващите се след всеки следващ събор почитатели и изпълнители от различни краища на света.
 
През 2016 г. Националният фолклорен фестивал в Копривщица бе вписан от ЮНЕСКО в Регистъра на добрите практики в областта на нематериалното културно наследство