Български вписвания

20.09.16

Република България има следните вписвания:

 

- Представителен списък на елементите на нематериалното културно наследство

  • 2015 г. – Народният празник „Сурва“/ „Сурова“
  • 2014 г. – Традицията на производство на Чипровски килими
  • 2009 г. – „Нестинарството — послание от миналото: Панагирът на Св. Св. Константин и Елена в с. Българи“
  • 2008 г. – Бистришките баби, архаична полифония, танци и ритуали от региона Шоплука
  • 2017 г. - Мартеницата - мултинационална кандидатура, съвместно с Румъния, Република Молдова и Бивша югославска република Македония

 

- Регистър на добрите практики за опазване на нематериалното културно наследство

  • 2016 г. - Съборът за народно творчество в Копривщица: система от практики по представяне и предаване на наследството 
  • 2017 г. - Народното читалище - практически опит в опазването и съхраняването на нематериалното културно наследство

 


назад 1 | 2
назад 1 | 2