2008 година

20.09.16

ЕЛЕМЕНТИ, вписани в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство „Живи човешки съкровища – България” - 2008 година

  
1. Сфера на НКН – „Традиционни обреди и празници”
Име на проекта – „Нестинарството – българска магия с огнена жарава” (за с.Българи, община Царево)
Институция – Регионален исторически музей – гр.Бургас
Носител – Група от с.Българи, община Царево (ръководител Михаил Михайлов)

 
    
2. Сфера на НКН – „Традиционни обреди и празници”
Име на проекта – „Калуша – стародавен обред, запазен за поколения”
Институция – Народно читалище „Никола Й. Вапцаров”, с.Хърлец, община Козлодуй, област Враца
Носител – Състав за автентичен фолклор „Калушари”

 
    
3. Сфера на НКН – „Традиционни обреди и празници”
Име на проекта – „Традиционна Василишка сватба”
Институция – Народно читалище „Гео Милев”, гр. Момин проход, община Костенец, област София
Носител – Фолклорен ансамбъл „Момин проход”

 
    
4. Сфера на НКН – „Традиционни занаяти, домашни дейности и поминъци/ Оръжейничество”
Име на проекта – „Дянко Дянков – майсторът на старинни оръжия от град Априлци”
Институция – Народно читалище „Просвета”, гр.Априлци и Музей на народните художествени занаяти и приложни изкуства – гр.Троян, област Ловеч
Носител – Дянко Дянков (оръжейник, ножар, изработващ и калаени павури)

 
    
5. Сфера на НКН – „Традиционно пеене и свирене/ Двугласно женско/ мъжко фолклорно пеене от гр. Неделино и Неделински район”
Име на проекта – „Двугласното пеене в гр. Неделино”
Институция – Народно читалище „Светлина”, гр.Неделино, област Смолян
Носител – Група за автентично пеене (ръководител Анета Емилова)
   


Прикачени файлове

selektsiya_2008-1.pdf - pdf - 226 Kb