5-ти Национален преглед на фолклорните ансамбли на България

23.04.17

5-ти Национален преглед на фолклорните ансамбли на България
Организиран от National Section CIOFF Bulgaria

28 април - 10 май 2017 г.

 

Повече информация, регламент и регистрационна форма може да смъкнете от
www.cioff-bulgaria.com

Цели на националния преглед:
Една от основните цели на Националната Секция на CIOFF® България / Международен Съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства - Асоцииран член на ЮНЕСКО/ е да съхранява духовното и културно наследство чрез музика, песен и танц, както и да подкрепя дейностите на своите членове, работещи в сферата на фолклора, танцовата самодейност и нематериалното културно наследство.
Провеждането на прегледа като отдавнашна традиция за творчески изяви дава възможност на НС на CIOFF® да актуализира състоянието и художественото ниво на българските колективи и ансамбли с цел престижно международно представяне.
Прегледът дава възможност на НС на CIOFF® за:
- оценка на израстването на съставите в художествено и творческо отношение,
- преглед на новия репертоар на ансамблите,
- обогатяване на концертната дейност на съставите и представяне на художествените им постижения,
- избиране на „Представителни ансамбли” на НС на CIOFF® България в различните категории за представяне на България на Международни Фолклорни Фестивали в чужбина.
За Медиен партньор на 5-ти НПФА ще бъдат поканено Българското Национално Радио. 

Етапи:
Прегледът ще се проведе на два етапа :
- Първи етап през 2017 г. - ще бъдат утвърдени Ансамбли с право на участие в Международни Фолклорни Фестивали.
- Втори етап през 2018 г. - ще бъдат избрани Представителни Ансамбли на Националната Секция на CIOFF® България.
Категории:
Участниците в прегледа се явяват в следните категории:
К1. Групи за хорово пеене,
К2. Танцови групи и ансамбли за автентичен и изворен фолклор,
К3. Танцови групи и ансамбли за обработен фолклор – деца до 14 г.,
К4. Танцови групи и ансамбли за обработен фолклор – възрастни над 14 г.,
К5. Групи за маскарадни, маскени, кукерски игри и народни обичаи,
К6. Камерни (певчески, инструментални) групи до 10 човека,
К7. Индивидуални изпълнители.

Условия на първи етап:
1. Групите за хорово пеене от К1 подготвят програма до 8 мин.
2. Ансамблите за автентичен и изворен фолклор от К2 представят местен фолклор до 15 мин.
3. Ансамблите за народни песни и танци от К3 и К4 подготвят програма 15 - 20 мин. (поне едно ансамблово произведение в блок или в 2 части).
4. Програмата на колективите от К3 и К4 следва да включва поне един танц от друга етнографска област.
5. Групите от К5 трябва да подготвят програма до 15 мин в блок.
6. Камерните групи от К6 да представят програма до 6 мин.
7. Индивидуалните изпълнители от К7 следва да представят до 3 песни (до 10 минути) или хореография до 5 минути.
8. Ще бъдат поощрявани нови и произведенията, които не са представяни на Четвъртия национален преглед на фолклорните ансамбли – 2013-2014 г.
9. Допуска се участие без музика на живо, като ще бъдат поощрявани колективите с народен оркестър, както и изпълнения на програма в блок.
10. Всеки ансамбъл има възможност да се яви на преглед, в избран от него град.

Жури:
Журито се определя от НС на CIOFF®. За всеки концерт се определят нечетен брой за жури. За членове на журито ще бъдат поканени специалистите Агрипина Войнова, Антоанета Асенова, Асен Павлов, Борис Вълков, Васил Герлимов, Веселка Николова, проф. Даниела Дженева, Данислав Кехайов, Димитър Христов, Иван Тодоров, Кирил Чирпанлиев, доц. Красимир Петров, Любчо Василев, Мариан Василев, доц. Петър Григоров, Румян Занев, проф. Румяна Цинцарска, Стоян Господинов, Христо Стоянов, Юлиян Станев и др. След всеки преглед по места се провежда среща - разговор между журито и ръководителите.