Национален събор на българското народно творчество - Копривщица

12.12.16


За събора

Националният събор на българското народно творчество се организира от Министерството на културата и Община Копривщица, с подкрепата на Областната администрация на София област, Българската национална телевизия, Българското национално радио, други министерства, ведомства и организации. Съборът на българското народно творчество в Копривщица води началото си от 1965 година и се утвърди като движение

Проект на Статут на Националния събор на народното творчество в Копривщица и Регламент

Във връзка с предстоящото XII издание на Националния събор на народното творчество в Копривщица, който ще се проведе в периода 7-9 август 2020 г., в Министерството на културата е изготвен проект на статут на събора и регламент за неговото провеждане през 2020 година.   Проектите са изработени с участието на представители на Министерството на културата, областна администрация на Софийска област,