Състав

12.12.16

На основание чл. 5, ал. 2 от Правилника за състава, функциите и дейността на Националния съвет за нематериално културно наследство към министъра на културата, със Заповед № РД 9К-28 от 07.04.2015 г. е определен поименен състав на Националния съвет по нематериално културно наследство, в състав:

 

Председател: Боил Банов – заместник-министър на културата

 

Членове:

1.      проф. д. изк. Лозанка Пейчева – Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българска академия на науките;

2.      проф. д. изк. Мила Сантова – Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българска академия на науките;

3.      доц. д-р Николай Вуков – Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българска академия на науките;

4.      доц. д-р Анна Щърбанова – Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българска академия на науките;

5.      доц. д-р Ана Лулева – Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българска академия на науките;

6.      гл. ас. д-р Милена Любенова – Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българска академия на науките;

7.      доц. д-р Красимира Кръстанова – декан на Историко-философския факултет при Пловдивски университет „Св. Паисий Хилендарски“ – Пловдив;

8.      доц. д-р Николай Проданов – заместник-ректор по научно и кариерно развитие на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ – Велико Търново и директор на Центъра за квалификация;

9.      проф. д. ист. Милена Беновска – преподавател в Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград;

10.  доц. д-р Таня Бонева – преподавател в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – София;

11.  доц. д-р Венцислав Велев – началник отдел „Регионални дейности” в Министерството на културата;

12.  доц. д-р Николай Ненов – директор на Регионален исторически музей в Русе;

13.  посланик Мария Донска – генерален секретар на Националната комисия на ЮНЕСКО;

14.  посланик Мима Стоилова-Николова – изпълнителен директор на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство за страните от Югоизточна Европа;

15.  г-жа Дина Колева, ръководител на групата на „Бистришките баби”.

 


Настоящият състав на Националния съвет за НКН е утверъдне със заповед на министъра на културата - № РД 9К-28 / 07.04.2015 г.